Regulamin usług

Pojęcia

 • Operator - właściciel serwisu free-shoutcast.com, na którego serwerach uruchomiona jest usługa transmisji dźwięku.
 • Użytkownik - osoba, która zarejestrowała usługę w serwisie free-shoutcast.com.
 • Usługa podstawowa - udzielenie dostępu do możliwości transmisji dźwięku za pomocą infrastruktury operatora (bezpłatne w utrzymaniu).
 • Usługa opcjonalna - usługa płatna, która rozszerza możliwości usługi podstawowej.
 • Regulamin - poniższy dokument, który został sporządzony w kilku jednobrzmiących wersjach językowych. W przypadku rozbieżności, pierwszeństwo ma wersja polska.

Prawa i obowiązki użytkownika

 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji, umożliwiających z nim bezpośredni kontakt drogą elektroniczną (wymagane będzie potwierdzenie poprawności adresu e-mail drogą elektroniczną).
 • Użytkownik ma prawo do niezwłocznego usunięcia swoich danych z serwerów operatora. W tym celu należy skontaktować się z administracją.
 • Użytkownika obowiązuje zakaz działania na szkodę Operatora.
 • Użytkownik zobowiązany jest posiadać uprawnienia i stosowne umowy upoważniające go do publicznej transmisji audiofonicznej.
 • Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usług w domenie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania limitów ustalonych dla jego usług.
 • Użytkownik zobowiązany jest do informowania operatora o znanych mu przypadkach nadużycia serwera.
 • Użytkownik zobowiązuje się do obnoszenia z szacunkiem wobec administracji serwera, moderatorów, operatorów pomocy technicznej oraz innych osób związanych z działalnością serwisu.

Odpowiedzialność operatora

 • Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączania usług (prace konserwacyjne) bez informowania Użytkowników.
 • Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia usług na czas nieokreślony, które źle wpływają na stabilną pracę serwera.
 • Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wyłączenia usług na czas nieokreślony, których użytkownicy nie przestrzegają regulaminu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku zdarzeń losowych tudzież działania podmiotów trzecich.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku niekompetencji użytkownika.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku naruszenia warunków regulaminu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za pliki i informacje, które użytkownik wprowadził do swojego konta.
 • Operator w celach statystycznych gromadzi informacje przekazane w tagach ID3v2 i zastrzega sobie prawo do ich publikowania.
 • Dane osobiste użytkownika, które zostały przekazane operatorowi, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane jedynie przez operatora.

Usługi płatne

 • Serwis prowadzi rozliczenia przy użyciu usług SMS Premium. Koszty, numery wiadomości oraz treść są podane na odpowiednich podstronach w serwisie i zależą od kraju, w którym użytkownik posiada zarejestrowany numer telefonu.
 • Aktywacja usługi podstawowej jest jednorazowa, następuje po wprowadzeniu dziesięcioznakowego kodu, który użytkownik otrzyma drogą SMS.
 • Okres rozliczeniowy usług płatnych rozpoczyna się w dniu uruchomienia opłaconej usługi i trwa 30 dni.
 • W przypadku braku płatności za usługę - zostanie ona wyłączona, a dane z nią związane usunięte.
 • Obsługę usług SMS Premium zapewnia Fortumo Mobile Payments.

Postanowienia końcowe

 • Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez operatora.
 • Usługi nadmiernie obciążające infrastrukturę Operatora mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.
 • Usługi, na których zostanie odnotowany brak aktywności przez 2 godziny zostaną wyłączone. Aby wznowić ich działanie użytkownik musi zalogować się w panelu zarządzania i uruchomić je ponownie. Punkt nie dotyczy usług z aktywną opcją ShoutCast PRO.
 • Usługi, na których zostanie odnotowany brak aktywności przez przynajmniej 7 dni zostaną usunięte, a wykorzystywane przez nie numery portów przekazane do dalszego użytku. Punkt nie dotyczy usług z aktywną opcją ShoutCast PRO.
 • Wszystkie usługi dysponują miesięcznym limitem transferu danych wychodzących w wysokości 2 Tb, liczonym do każdego pierwszego dnia miesiąca. Przekroczenie limitu skutkuje ograniczeniem przepływności danych wychodzących do 2 Mb/s do końca miesiąca w którym limit został ustanowiony.
 • Powyższy regulamin dotyczy wszystkich usług oferowanych przez operatora.

Podoba Ci się free-shoutcast.com? Polub nas na Facebooku i zarekalmuj tam swoją stację radiową!